Privacy

Introductie

We willen de privacy van de bezoekers van onze website en gebruikers van de 360°carbon.org CO₂-voetafdruk calculator beschermen. In dit beleid leggen we uit hoe wij jouw persoonlijke gegevens behandelen.

Wat voor informatie verzamelen jullie?

Op onze website kunnen we de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken:

 • Informatie die je ons verstrekt waardoor wij je CO₂-voetafdruk kunnen berekenen.
 • Informatie die je ons verstrekt die ons in staat stellen gebruikersaccounts aan te maken en te beheren.
 • Informatie over je computer en over je bezoeken aan en gebruik van deze website.
 • Informatie die verkregen wordt door communicatie met ons of via onze website.
 • Alle andere persoonlijke informatie die je kiest om naar ons te sturen.

Let op: voordat je de persoonlijke gegevens van een andere persoon aan ons bekend maakt, moet je toestemming van die persoon krijgen op zowel de openbaarmaking als de verwerking van die persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

Hoe gebruiken jullie persoonsgegevens?

We zullen je persoonlijke gegevens gebruiken om onze website en onze organisatie te beheren en het gebruik van de diensten op onze website mogelijk te maken. We zullen niet, zonder je uitdrukkelijke toestemming, je persoonlijke gegevens aan derden verstrekken voor marketing van deze of andere derden.

Maken jullie persoonlijke gegevens openbaar?

We zullen je persoonlijke gegevens alleen bekendmaken aan onze werknemers, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet.

We kunnen je persoonlijke gegevens echter vrijgeven:

 • voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • in verband met lopende of toekomstige juridische procedures;
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);
 • aan een persoon waarvan we redelijkerwijs denken dat die een rechtbank of andere bevoegde autoriteit kan verzoeken om openbaarmaking van die persoonlijke informatie, wanneer, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs de openbaarmaking van die persoonlijke informatie zou gelasten.

Waar bewaren jullie persoonlijke gegevens?

Informatie die we verzamelen kan worden opgeslagen, en verwerkt in en overgedragen tussen elk van de landen waarin we actief zijn. Je stemt uitdrukkelijk in met de overdracht van persoonlijke informatie zoals beschreven in deze paragraaf.

Hoe lang bewaren jullie gegevens?

Persoonlijke informatie die wij verwerken, wordt niet langer bewaard dan nodig is en alleen voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. We zullen documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonlijke gegevens bevatten alleen langer bewaren:

 • als we van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige juridische procedures; en
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico).

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

We verwerken geen betalingstransacties op deze website.

We nemen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van je persoonlijke gegevens te voorkomen. We slaan de door jou verstrekte persoonlijke gegevens op op beveiligde servers.

Je erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is en we kunnen de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen.

Hoe weet ik wat jullie van mij weten?

Je kunt ons verzoeken om alle persoonlijke informatie die wij over jou hebben te verstrekken. Om je over dergelijke informatie te laten beschikken, moeten we je kunnen identificeren (voor dit doel accepteren we meestal een fotokopie van je paspoort die is gecertificeerd door een advocaat of bank, plus een originele kopie van een energierekening met je huidige adres).

We kunnen persoonlijke informatie die je opvraagt, achterhouden voor zover wettelijk toegestaan.

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die we van je hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

Wat moet ik doen als ik niets meer van jullie wil ontvangen?

Je mag ons op elk gewenst moment vragen jouw persoonlijke gegevens niet voor marketing doeleinden te verwerken. Neem daarvoor contact met ons op en we zullen je verzoek binnen 7 werkdagen verwerken.

Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar en details van websites van derden. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

Cookies

360°carbon.org gebruikt het minimale aantal noodzakelijke cookies dat nodig is om een account aan te maken en in te loggen op de website. Er worden geen advertentiecookies of trackingcookies van derden gebruikt op deze website.

Amendementen

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Je dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

Laatste update: 30 juni 2022.

Onze gegevens

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Climate Stewards Ltd.

Wij zijn, als onderdeel van A Rocha Nederland, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Climate Stewards Nederland is onderdeel van A Rocha Nederland, Orinocodreef 5c, 3563 ST Utrecht.

Je kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar het hierboven genoemde adres, door het gebruik van het contact formulier op de website of per e-mail info@climatestewards.nl.